Decydując się na sprzedaż nieruchomości za pośrednictwem biura, często stają Państwo przed dylematem jakiego rodzaju umowę podpisać: otwartą czy też z klauzulą wyłączności? Najczęściej brak dokładnej informacji i niewiedza Klientów powoduje, że decydują się oni na umowę otwartą, która nie w każdej sytuacji może być odpowiedzią na ich oczekiwania.

     Niestety, na polskim rynku nieruchomości umowa z klauzulą wyłączności nie jest standardem. Wciąż głęboko zakorzenione jest przekonanie, że im więcej biur będzie zajmowało się ogłaszaniem naszej nieruchomości, tym większa jest szansa na jej sprzedaż. Niestety, już nie raz przekonaliśmy się o tym, że rynek nieruchomości kieruje się swoimi prawami i więcej, nie zawsze znaczy lepiej. W tym przypadku minimalizm to słowo klucz.

     Postaram się jak najprościej, a jednocześnie najdokładniej, opisać czym jest umowa z klauzulą wyłączności i dlaczego warto ją podpisać.

 

     Na początek, krótkie porównanie obu umów w kilku aspektach:

 

REKLAMA:

     1.Reklama w umowie otwartej zazwyczaj kończy się na dodaniu oferty do bazy biura oraz reklamowaniu jej na ogólnopolskich portalach branżowych. Tutaj pośrednik ograniczony jest tym, że daną ofertę w swojej bazie mają też inne biura, więc tym samym jego zaangażowanie w jej sprzedaż będzie relatywnie mniejsze;

   2. Reklama w umowie na wyłączność – Biuro może sobie pozwolić na przeznaczenie większych środków finansowych w celu dobrej reklamy danej nieruchomości. Może stosować takie sposoby jak: banery reklamowe, dzień otwarty nieruchomości, szeroką reklamę w mediach społecznościowych itp. Tutaj ogranicza nas tylko wyobraźnia agenta ;)

 

KONTAKT Z POŚREDNIKIEM

     1. Umowa otwarta to kontakt z wieloma agentami – mnóstwo telefonów, zapytań o to kiedy daną nieruchomość można obejrzeć, umawianie i odwoływanie spotkań...

     2. W umowie na wyłączność kontaktuje się z Państwem jeden agent – to on koordynuje wszelkie działania, umawia spotkania z Klientami i przede wszystkim dobrze zna Państwa nieruchomość. Umie nie tylko zainteresować nią Klienta, ale również odpowiedzieć na jego wszelkie wątpliwości. Warto pomyśleć też o tym, by agentowi przekazać klucze do nieruchomości – na pewno oszczędzi to Państwa czas na dojazdy na prezentacje.

 

BAŁAGAN vs. PORZĄDEK W OGŁOSZENIACH

     1. Umowa otwarta to chaos w ogłoszeniach - jeżeli dana oferta sprzedaży nieruchomości jest w dwóch, trzech, a zdarza się, że i w kilkunastu Biurach, to nie możemy się dziwić, że po pierwsze nie sprzedaje się, po drugie dla potencjalnych Klientów staje się mało atrakcyjna. Widząc to samo ogłoszenie w kilku Biurach, mogą dojść do wniosku, że coś musi być z daną nieruchomością nie tak. Dezorientacja Klienta to nie jest droga do skutecznej sprzedaży;

     2. Zgłaszając nieruchomość do jednego Biura mają Państwo pewność, że tylko to biuro będzie reklamowało daną nieruchomość. I tak jak wspomniałem przy reklamie, dowolność środków sprawi, że reklama będzie skuteczniejsza od tej, którą zaprezentuje 5 czy 10 biur razem wziętych. Brak chaosu, to wielka korzyść, przejrzysta prezentacja mieszkania w ogłoszeniu, rzetelne informacje to jeden z kluczy do sukcesu.

 

ZAANGAŻOWANIE AGENTA

     1. Śmiało można stwierdzić,że w przypadku umowy otwartej zaangażowanie agenta w sprzedaż danej nieruchomości jest mniejsze, oczywiście wykonuje on swoją pracę, ale traktuje daną ofertę jako jedną z wielu, zależy mu na jej sprzedaży, tyle, że środki i działania, które może podjąć są ograniczone;

     2. w przypadku umowy na wyłączność agent wszelkie swoje działania skupia na danej ofercie. I nie są to tylko środki finansowe związane np. z reklamą, ale także własne starania i zaangażowanie, by to właśnie tą konkretną ofertą chce zainteresować Klientów i doprowadzić do jak najszybszej sprzedaży. Można stwierdzić, że oferta z umową na wyłączność to dla agenta realny zarobek – ponieważ ma on świadomość tego, że jego zaangażowanie i wkład pracy po finalizacji transakcji zostaną wynagrodzone. Nie musi „konkurować” z nikim ( w tym przypadku innym Biurem).

 

     To tylko kilka podstawowych kwestii, które odróżniają, albo rzec można wyróżniają umowę z klauzulą wyłączności na tle umowy otwartej.Umowa na wyłączność może być podpisana na czas określony, lub nieokreślony. Przy umowie na wyłączność, którą stosujemy w naszym Biurze, jedynym ograniczeniem dla Państwa jest tylko to, że podejmujecie współpracę wyłącznie z nami (z jednym Biurem) Jednak absolutnie nie ograniczamy Państwa w tym, abyście mogli sprzedawać daną nieruchomość także prywatnie. Oczywiście wynagrodzenie prowizyjne dla Biura płatne jest tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy to za naszym pośrednictwem dana nieruchomość zostanie sprzedana – czyli, mówiąc najprościej, kiedy to my przyprowadzimy Klienta.

     Zgodnie z naszymi standardami zawodowymi, przy sprzedaży mieszkania z umową z klauzulą wyłączności, spoczywa na nas wręcz obowiązek szerszego reklamowania danej oferty oraz jak najpełniejszego informowania potencjalnych Klientów o danej nieruchomości. Wynika to przede wszystkim z większych środków, które możemy przeznaczyć na reklamę, a także z naszego większego zaangażowania w proces sprzedaży danej nieruchomości.

 

     Jeżeli posiadają Państwo nieruchomość, którą chcecie szybko i skutecznie sprzedać za pośrednictwem Biura, zachęcam do zawierania umów pośrednictwa z klauzulą wyłączności. Myślę, że w przypadku pytań lub wątpliwości każdy doświadczony pośrednik będzie potrafił skutecznie je rozwiać.