Wiosna i nachodzące letnie miesiące, to czas intensywnych poszukiwań mieszkań, szczególnie przez studentów, którzy już na początku października rozpoczną nowy rok akademicki. Jednak w tym pośpiechu nie powinniśmy zapominać o podstawowych, a jednocześnie bardzo ważnych zasadach, które dotyczą wynajmu. Są to zasady równie istotne dla Właściciela mieszkania jak i dla przyszłego Najemcy.

    Kiedy zwracacie się Państwo do nas w kwestii pośrednictwa w wynajmie bądź najmie nieruchomości – nasze działania opierają się na tym, by transakcja przebiegła sprawnie, pomyślnie, ale także, aby obie strony były zadowolone, a ich interesy zabezpieczone. Rzetelny pośrednik nieruchomości to już połowa sukcesu.

    W naszym Biurze nikt i nigdy nie będzie od Państwa wymagał wynagrodzenia przed przeprowadzeniem transakcji. Prezentacja mieszkania jest bezpłatna. Wynagrodzenie prowizyjne płatne jest tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy to za naszym pośrednictwem dojdzie do podpisania przez obie strony umowy najmu. Przed finalizacją transakcji pomagamy w gromadzeniu niezbędnych do umowy dokumentów, a także dbamy o bezpieczeństwo i poprawność jej przeprowadzenia.

    Już w momencie sporządzania oferty mieszkania do wynajęcia, staramy się pozyskać od Właściciela wszystkie istotne informacje dotyczące danej nieruchomości, które będą przydatne i pomocne w szybkim znalezieniu Najemcy. Bardzo ważne są dla nas takie kwestie jak choćby preferencje Właściciela co do ewentualnych Najemców. Bywa, że Właściciel chce wynająć mieszkanie tylko rodzinie, tylko osobom pracującym albo wyłącznie studentom. To ważne, bo wtedy mamy konkretnie określoną grupę, której możemy dane mieszkanie proponować. Oczywiście ostateczna decyzja co do wyboru Najemcy, należy do Właściciela.

    Kiedy już szczęśliwie przebrniemy przez etap prezentacji mieszkań i wybierzemy to jedno jedyne, które najbardziej spełnia oczekiwania przyszłego Najemcy, przechodzimy do kolejnego etapu, czyli podpisania umowy najmu. Na początku musimy zdecydować czy będzie to zwykła umowa, czy umowa najmu okazjonalnego. Przy tym rodzaju umowy wymagane są załączniki, które muszą być poświadczone notarialnie.

    Każdą umowę zawsze staramy się sporządzić w sposób dokładny i szczegółowy, który uwzględniał będzie ustalenia obu stron transakcji. Im więcej wzajemnych ustaleń zawrzemy w umowie, tym obie strony będą się czuły bezpieczniej.

    Prawidłowo skonstruowana umowa najmu powinna zabezpieczać obie strony, ponieważ interesy zarówno Najemcy jak i Właściciela są równie istotne. Dążymy do tego, by taka umowa dokładnie precyzowała prawa i obowiązki obu stron.

    Do najważniejszych elementów, które powinny znaleźć się w umowie najmu, zaliczyć można:

 • wysokość czynszu najmu oraz sposób jego uiszczania (gotówką do rąk Wynajmującego bądź przelewem na konto),

 • dokładne dane osobowe obu stron umowy,

 • czas obowiązywania umowy oraz ewentualny okres jej wypowiedzenia (czas określony bądź nieokreślony),

 • wysokość ewentualnej kaucji oraz warunki jej zwrotu (np. zwrot kaucji nastąpi po rozliczeniu opłat eksploatacyjnych),

 • zasady uiszczania opłat za świadczenia dodatkowe – opłacanie rachunków na podstawie faktur przedstawionych przez Wynajmującego, bądź też, w niektórych sytuacjach, Właściciele wymagają, by na czas trwania najmu, Najemca zawarł umowy na dostawę energii i gazu bezpośrednio z ich dostawcami,

 • kwestie zmian w mieszkaniu, np. wstawienie swoich mebli, wbicie gwoździ w ściany itp.,

 • umowa najmu może zawierać także, kto i w jakim zakresie zapłaci za naprawy oraz usuwanie usterek związanych z eksploatacją mieszkania,

 • ubezpieczenie mieszkania – oprócz tego, że obowiązkiem Właściciela jest ubezpieczenie swojej nieruchomości, może on wymagać tego samego od Najemcy. Koszt ubezpieczenia nie jest wysoki, a da nam komfort dodatkowego zabezpieczenia w przypadku np. zdarzeń losowych, nagłych awarii, zalania mieszkania itp.,

 • ewentualna kontrola mieszkania przez Wynajmującego – Wynajmujący ma prawo do, w uzasadnionych przypadkach, okresowego i doraźnego przeglądu stanu i wyposażenia mieszkania. Jednak każdorazowo takie wizyty powinny być ustalane z Najemcą.

 Oprócz powyższych kwestii umowa może regulować także inne, bardziej szczegółowe, będące wynikiem indywidualnych negocjacji pomiędzy Właścicielem, a Najemcą.
     Jednak umowa jest tylko jednym z etapów w wynajmie mieszkania. Kiedy formalności z nią związane zostaną załatwione, przechodzimy do sporządzenia tzw. protokołu zdawczo-odbiorczego. Jest to załącznik dodawany do każdej umowy. Powinny się w nim znaleźć takie elementy jak:

 • spisane aktualne stany liczników prądu, gazu oraz wody (co będzie konieczne do dokładnego rozliczania się ze zużycia w/w mediów)

 • opis stanu technicznego mieszkania (ewentualne uszkodzenia, wady itp.)

 • wykaz wyposażenia mieszkania (dokładny opis wyposażenia każdego z pomieszczeń).

Protokół taki powinien być sporządzony bardzo dokładnie i szczegółowo. Dobrze przygotowany protokół powinien przy zakończeniu umowy rozwiać wątpliwości co do tego, czy Najemca oddaje lokal w odpowiednim stanie. Rada dla Właściciela jak również Najemcy, przy okazji sporządzania protokołu warto zrobić też swoją dokumentację fotograficzną, która może być przydatna po zakończeniu najmu i w przypadku ewentualnych sporów.

Zarówno Właściciel i Najemca będą mieli mnóstwo pytań oraz kwestii, które będą chcieli poruszyć poza ustaleniami zawartymi w umowie, np.

 • możliwość zamieszkania ze zwierzętami,

 • dostępność miejsca parkingowego,

 • możliwość korzystania z piwnicy lub pomieszczenia gospodarczego,

 • Najemca może zapytać o sąsiedztwo,

 • i jeszcze wiele, wiele innych kwestii, które zawsze staramy się rozstrzygnąć, aby w czasie trwania Najmu nie stanowiły one problemu.

     Zachęcamy Państwa do korzystania z pomocy Biura przy wynajmie bądź najmie mieszkania - dzięki temu mogą Państwo uniknąć wielu przykrych niespodzianek. Chętnie także odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości związane z kwestią wynajmu.